Papa Joan XXIII

El papa Joan XXIII és venerat al Santuari molt abans de la seva beatificació, el 3 de setembre del 2000. La seva imatge i la seva paraula són presents al Mont, i amb motiu de la commemoració del 50è aniversari del Concili Vaticà II, al Santuari es van organitzar dues jornades de reflexió sobre el contingut del Concili i la seva repercussió en la societat dels anys 60 del segle XX, i en l'actual.

El papa Joan XXIII, nascut Angelo Giuseppe Roncalli, el 25 de novembre de 1881 al poble de Sotto il Monte, província de Bèrgam, va ser nomenat Papa el 28 d'octubre de 1958, càrrec que va ocupar fins a la seva mort el 3 de juny de 1963.

El 1904, a l'edat de 23 anys va ser ordenat sacerdot. El 1921 el Papa Bernat XV el va cridar a Roma perquè presidís el Consell Central de l'Obra Pontifícia de la Propaganda de la Fe, a Itàlia. El 1925 és nomenat bisbe d'Aeròpoli; el 1945 Nunci Apostòlic a París, i el 1952 Patriarca de Venècia i cardenal.

El 1958 és elegit Papa, i esdevé el primer que nomena cardenals del Tercer Món. El 1959 anuncia el Concili, conscient que l'església s'estava distanciant dels problemes reals del món. L'11 d'octubre de 1962 inaugura el Concili, que té com a fita obrir l'església als temps moderns. Joan XXIII va escriure vuit encícliques, entre les quals les considerades més importants són Mater et Magistra, dedicada a la política social de l'església, i Pacem in Terris, sobre la pau al món.