Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini marededeudelmont.com pertanyen a Patronat del Santuari de la Mare de Déu del Mont, amb domicili a C. de les Cases Noves, 4, de Viladamat (17137). El CIF de Patronat del Santuari de la Mare de Déu del Mont és

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Patronat del Santuari de la Mare de Déu del Mont o de terceres persones amb qui Patronat del Santuari de la Mare de Déu del Mont ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Patronat del Santuari de la Mare de Déu del Mont difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Patronat del Santuari de la Mare de Déu del Mont adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Patronat del Santuari de la Mare de Déu del Mont

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Patronat del Santuari de la Mare de Déu del Mont no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a marededeudelmont.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Patronat del Santuari de la Mare de Déu del Mont no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

 

Patronat del Santuari de la Mare de Déu del Mont declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Patronat del Santuari de la Mare de Déu del Mont no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Patronat del Santuari de la Mare de Déu del Mont.

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Patronat del Santuari de la Mare de Déu del Mont informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Patronat del Santuari de la Mare de Déu del Mont per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Patronat del Santuari de la Mare de Déu del Mont amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

 

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB MAREDEDEUDELMONT.COM

Queda autoritzada la creació d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà crear-se utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau.